Vissa projekt är mer speciella än andra

 

 

 

 

 
Som för ett par månader sedan då vi hade nöjet att leverera två Lackeby Roto-Sieve RS 24 till Pollestre reningsverk i södra Frankrike. Reningsverket hanterar avloppsvattnet från ca 10 000 personer och har nyligen bytt ut sina Kubota-membran efter 10 års användning. P.g.a lokala bestämmelser blev även kundens befintliga Lackeby Roto-Sieve trumsilar utbytta, trots att de knappt uppnått halva sin förväntade livslängd.
Funktionen med Lackeby Roto-Sieve trumsil i denna applikation är att effektivt avskilja rens och fibrer från avloppsvattnet och därmed skydda de känsliga membranen. Uppskattningsvis avskiljer trumsilarna ca 10 ton rens per år, vilket har en stor positiv inverkan på membranens livstid.

Vi är naturligtvis mycket stolta över fortsatt förtroende att serva och skydda reningsverket och speciellt genom att leverera Lackeby Roto-Sieve Trumsilar nr. 5000 och 5001 till detta ädla uppdrag.

OBS! Bilden är tagen innan installationen av nr. 5001.

Därmed är ännu en milstolpe uppnådd i Lackeby Roto-Sieve´s framgångsrika historia!

Lackeby Products celebrates 85 years

With Lackeby Products celebrating 85 years in 2020, I would like to take this opportunity to share some of the company’s history and where we see ourselves today.

Customer focus, confidence in our employees, curiosity and innovation are the principles that form the core of our operations. Although there may have been moments when we lost focus somewhat, we have never forgotten these core guiding principles and have always found our way back to them.

85 years ago, in 1935 to be exact, Läckeby Rörledningsaffär was founded by my grandfather, Martin Axelsson. At that time, the company mainly worked with plumbing installations. When my father, Kjell Axelsson, and his older brother Stig took over the company in 1967, the focus shifted more and more into pumping stations and water purification. This was the time when the product manufacturing started, and the successful story of the Roto-Sieve Drum screen begins. The Roto-Sieve has proven itself to be a superior and reliable solution for separation needs in various applications worldwide and a strong brand that we are proud to manage.

The company constellations and ownership forms have varied over the years, but the Axelsson family has always been involved – both as owner and in the operations.

Our aim has always been to deliver the right product to the right price and to help our customers find the optimal solution for their specific project. Thanks to our vast experience with the products and their related processes, our customers can always feel confident to rely on Lackeby as a caring and competent supplier.

As a third generation Axelsson, managing Lackeby Products with its history, heritage and, above all, its talented employees instils in me a sense of pride and humility. Our goal is for Lackeby Products to be a stimulating and engaging employer and workplace, where our skilled employees can continue to develop the high quality, cutting-edge products we are known for, to position the company for future challenges.

We are extremely pleased to have you join us in celebrating our 85th anniversary, whether customer, supplier, or employee.

Kind regards,

Magnus Axelsson

CEO

Lackeby Products

Nytt rekord för Lackebys nya betningsanläggning

För ett tag sedan fick vi storleksmässigt testa gränserna då vi blev ombedda av Tomal AB att utföra ett ovanligt utmanande betningsuppdrag.

En rostfri silo med måtten 18 x 4,2m och en vikt på 7500 kg togs in för att sprutbetas i vår nya uppgraderade betningshall.

Som framgår av bilderna var det inte alldeles enkelt, men uppdraget utfördes med ett mycket bra resultat och därmed var ett nytt svårslaget rekord ett faktum.

Välkommen att kontakta oss för frågor och prisuppgifter angående sprutbetning och doppbetning: Emil Wicksen, 0480-770 113, emil.wicksen@lackeby.se

Ny försäljnings- och marknadschef

Jag är väldigt glad att kunna meddela att Daniel Lindström har accepterat att bli vår nya försäljnings – och marknadschef. Detta är en lösning som jag tror väldigt mycket på, och responsen från våra medarbetare om denna utveckling har varit mycket positiv.
Daniel har arbetat med oss med försäljning sedan 2010, med början i ConPura och vill nu ha ansvaret att leda och vidareutveckla en redan mycket välfungerande säljorganisation.
Vårt nästa steg är att anställa fler säljare för att säkerställa bästa möjliga support för alla våra kunder på export- och den svenska marknaden.

Vänliga hälsningar
Magnus Axelsson
VD