Slide

Fokus på kvalitets- och miljöarbete.

Lackeby samordnar kvalitets-, miljö och hållbarhetsarbetet och vi arbetar aktivt med att utbilda och motivera våra medarbetare i arbetet med ständiga förbättringar.

Eftersom våra produkter har som syfte att minska miljöpåverkan under användningsfasen, är det en självklar hörnsten för Lackeby att ständigt sträva efter att utveckla produkterna och tillverkningsmetoderna med fokus på miljön.

Det material som används i produkterna är i huvudsak rostfritt stål som till 70% kommer från återvunnen råvara. När produkterna är uttjänta, kan materialet återvinnas igen till nytt material. Produkterna är konstruerade på ett sådant sätt att de är enkla att demontera för återvinning.

All el som används inom verksamheten är lokalproducerad och 100% förnybar.

Kvalitetssystem inom svetsteknik.

Då alla våra produkter omfattas av svetsning, är det av största vikt att vi har högsta kompetens inom området och uppfyller gällande krav genom väl inarbetade svetsprocesser och välutbildade licensierade svetsoperatörer. Lackeby är därför certifierade inom SS-EN ISO 3834-2, som är en internationell standard för att kvalitetssäkra svetsprocessen av konstruktioner och material.

Vi uppfyller tryckkärlsnormerna.

På Lackeby är vi vana vid att arbeta med tryckkärl eller trycksatt utrustning och tillämpa gällande tryckkärlsnormer inom det europeiska tryckkärlsdirektivet, PED.
Vi har ett väl utvecklat samarbete med olika underleverantörer och kontrollorgan för konstruktionsgranskningar och tredjepartskontroller för exempelvis röntgen och provtryckning.

 Vi är dessutom certifierade för tillverkning av tryckkärl enligt den krävande amerikanska tryckkärlsnormen ASME.