LACKEBY FLYTANDE DEKANTER FD

Högpresterande dekantering i världsklass

När hög effektivitet och tillförlitlighet och låga driftskostnader prioriteras

Lackeby Flytande dekanter för SBR-anläggningar förenar en driftsäker lösning med en rad processmässiga fördelar.

Dekantern uppfyller de krav på underhållsfri dekantering som ställs i moderna SBR-anläggningar.

Funktion

Lackeby Products dekanter bygger helt på gravitation och tryckdifferens. Dekanteringsröret, som flyter i bassängens ytskikt med hjälp av flytpontoner, har jämnt fördelade dekanteringshål för att skapa ett jämt flöde. Tack vare den flytande konstruktionen med dekanteringshålen placerade strax under ytan dekanteras alltid maximalt rent vatten.

Dekanteringshålen är försedda med vår patenterade. stängningsfunktion, som effektivt förhindrar slam från att tränga in i dekanteringsröret under luftning och omrörning. Det dekanterade vattnet leds ut genom ett flexibelt utloppsrör i bassängens vägg. Stängningsfunktionen styrs genom tryckförändringar i dekantern med hjälp av en ventil på utsidan
av SBR-bassängen.

Teknisk utformning
  • Flexibel anslutning i bassängen och en helt flytande konstruktion

  • Jämnt fördelade dekanteringshål, placerade längs med dekantern under vattenytan

  • Patenterad automatisk avstängningsfunktion baserad på gravitation och tryckdifferens

  • Fri från traditionella ventiler och pumpar

Processfördelar
  • Rör sig obehindrat i vertikalled med maximalt avstånd till sedimenterat slam i dekanteringsprocessen

  • Dekanterar på betryggande avstånd från ytslammet

  • Skapar låg vattenhastighet utan risk för virvelbildning och slamflykt

  • Förhindrar oönskat slamintrång i utloppsröret

  • Minimerar behovet av underhåll och elektriskainstallationer

Konstruktion

Som standard tillverkas dekantern i rostfritt material eller syrafast material. Utloppsröret är försett med en flexibel koppling i nedre änden. Konstruktionen innefattar även stöd för dekantern vid tömning av SBR-bassängen.

Läckeby Products dekanter kräver minimalt underhåll, eftersom den varken innehåller pumpar, ventiler eller elektriska drifter.