LACKEBY FÖRBEHANDLINGSENHET PTU

Snabbinstallerad förbehandlingsenhet på liten yta

Lackeby Förbehandlingsenhet är en helt sluten plug-and-play enhet, konstruerad utifrån kundbehovet och kan innehålla rensgodsbehandling, sandbehandling i sandfång med fettborttagning. Produkten tillverkas i olika modeller och storlekar i vilka renset både kan tvättas och pressas. Vi har sedan ett antal år varit pionjärer inom området kompaktanläggningar för förbehandling.

Lackeby Förbehandlingsenhet kan dessutom förses med sandtvätt som monteras ovanpå enheten

Fördelar

  • Kundanpassad lösning

  • Lätta att installera och att driftsätta

  • Låg investeringskostnad

  • Låga driftskostnader

Lackeby Förbehandlingsenhet lämpar sig bäst vid mindre verk alternativt då kunden av utrymmesskäl är i behov av kompakta lösningar.

En annan högt värderad fördel är att installationen samt uppstarten av enheten kräver mycket liten tid, vilket är optimalt både ur kund- och leverantörsperspektiv. Kunden behöver endast ansluta ström, ventilation, placera containers för rens och sand samt in- och utloppsledning.

Lackeby Förbehandlingsenhet monteras i Lackeby Products verkstad där även eventuell automatik testas innan den fraktas till kund vilket ger den kvalitetskontroll vi alltid eftersträvar.

Lackeby Förbehandlingsenhet levereras som standard i olika utförande såsom;

Mekanisk rening och sandfång: Denna enhet kan dimensioneras för att hantera inkommande avloppsvatten motsvarande 200 l/s. Enheten innehåller renshantering med Lackeby Skruvsil, Lackeby Trumskruvsil alternativt Lackeby Trappgaller. Allt beroende på mängden på inkommande vatten. Enheten innehåller även sandhantering.

Mekanisk rening, luftat sandfång och fettborttagning: Denna enhet är i utförandet som den enklare enheten med tillägget att denna enhet dessutom är bestyckad med luftat sandfång samt fettborttagning med en fettskrapa.

Rensborttagning

Avloppsvattnet leds in i Lackeby Förbehandlingsenhet där en mekanisk rening är monterad för att avlägsna renset. Renset transporteras vidare via skruven till endera sidan av enheten där det normalt lastas ut c:a 1500mm ovan golvnivå. För att uppnå en förbättrad miljö kan rensutloppet förses med plaststrumpa. Rejektvattnet från kompakteringsenheten ledes tillbaka till kanalen bakom silen.

Start och stopp av den mekaniska reningen styrs via nivån i inloppskammaren. Om så önskas kan enheten förses med en by-pass och ett manuellt rensat grovgaller, vilket underlättar vid exempelvis underhållsarbeten.

Sand och fettborttagning

Det silade avloppsvattnet leds in i sandfånget och konstruktionen av silen ger en god fördelning av flödet.

Styrning

Elskåp för styrning finns som option och inkluderar alla erforderliga komponenter för en automatisk drift av enheten såsom;

– Nivåstyrning av mekaniska reningen
– Timerstyrning av sand- och renstransportörerna
– Timerstyrning av fettskrapa
– Nivåstyrning av fettpump

Elskåpet levereras i rostfritt utförande och all kabeldragning är färdig från fabrik.

Alla drivenheter är testkörda innan leverans, vilket garanterar en smidig uppstart av Lackeby Förbehandlingenhet.