LACKEBY KUGGDRIVET KRATTGALLER CBS

Fördelar med Lackeby Kuggdrivet krattgaller
 • Grovgaller, ner till 6 mm spaltvidd

 • Tillverkat i rostfritt stål eller annat specialstål

 • Få rörliga delar Ägnat för djupa kanaler med vattendjup upp till 3 meter

 • Då tillfälligt högre vattendjup förekommer kan gallret förses med hydrauldrift

 • Bredd upp till 3600 mm

 • Säker drivanordning med egenutvecklad kuggstångsdrift

 • kostnadseffektiv konstruktion

 • Hel inklädnad på begäran

 • Robust konstruktion som är okänslig för sand och grova föroreningar

 • Kratta försedd med fjädring som förlänger livslängden

 • Kostnadsbesparande design

Grundprincip

Lackeby Kuggdrivet krattgaller är avsett för installation i pumpstationer och reningsverk. Det ett vidareutvecklat grovgaller baserat på välkänd teknologi och 25 års erfarenheter. Konstruktionen är robust och har lång livstid jämfört med tidigare kända grovgaller. Lackeby Kuggdrivet krattgaller har få rörliga delar och har ett minimalt behov av smörjning och underhåll. En konstruktion av galler och kratta medger spaltvidder ner till 6 mm. Krattans arm har ledad infästning med ansättbart tryck. Kugghjul/ kuggstångsdrift eliminerar behovet av kedje-spänning och ger oöverträffad gång. Eftersom kuggstängerna är fästa till ramsidorna är kanaldjup och avlastningshöjd obegränsade.

Varje gallerstav är var för sig utbytbar. Den maskinrensade krattan rensar gallret och uppfordrar renset längs ett rostfritt tråg till avlastningen.

Drivsystem

Drivsystemet kan levereras med eldrift eller hydrauldrift. Den överlägsna drivanordningen med kugghjul/ kuggstångsdrift ger en exakt och driftsäker gång för rensvagnen genom hela arbetscykeln. Det ansättbara kamtrycket gör att skrapan tillåter större föremål att passera utan problem och ett system för skydd mot överbelastning eliminerar risken för skador. Där risk för översvämning förekommer kan gallret levereras med en hydrauldrift för säker drift under vatten.

Ram och benstöd

Gallret installeras i de flesta fall med 75° lutning. Detta gör att den erforderliga golvytan minimeras. Renstråget är utformat för att avvattna renset på väg upp mot avlastningen och i kombination med den robusta ramen kan mycket höga avlastningshöjder erhållas när behov föreligger. Varje galler är skräddarsytt för att passa in i olika anläggningar och kanalbredder från 500 till 3600 mm med 50 mm intervall är möjliga. Gallret utrustas med benstöd där så krävs.

Kontroll- och elsystem

Flera olika styrsystem finns att tillgå. Tid- och nivåfunktioner är de bas-parametrar som används och möjlighet för styrning av enstaka renstransportörer, renspressar och renstvättar eller hela system kan kompletteras i styrskåpen. Alla elektriska anslutningar är dragna före leverans.