LACKEBY LINDRIVEN SLAMSKRAPA WDS

Slamhantering med många processfördelar och låga livscykelkostnader

Lackeby Lindriven slamskrapa är med sin enkla konstruktion ett självklart val när man efterfrågar en robust konstruktion med hög tillförlitlighet och låg investeringskostnad. Slamskrapan är avsedd för installationer i rektangulära sedimenterings-bassänger och har få rörliga delar, vilket garanterar driftsäkerheten.

Lackeby Lindriven slamskrapa kan enkelt anpassas oberoende av bassängstorlek eller slammängd. Kontinuerlig drift är inte nödvändig, vilket minskar slitaget och ger lång livslängd.

Funktion

Intermittent skrapning där drivningen sker med en reversibel tvåhastighetsmotor. Matning sker under 2/3 av tiden.

Returgång under 1/3 av tiden med dubbel hastighet.
Skrapbladet är anslutet till draglinan via en medbringare och intar vertikalt läge vid skrapning mot slamfickan.

När linans dragriktning reverseras, fälls bladet automatiskt upp i ett horisontellt läge under transporten till utgångsläget i andra bassängänden.

Skrapbladet är monterat på en styrsläde och är försett med stödhjul i respektive ände.

Styrsläden är utrustad med enkelt utbytbara glidskor och löper längs en speciellt anpassad trägejder monterad i mitten av bassängen.

Flera skrapblad kan enkelt sammankopplas med ett avstånd anpassat efter varje driftsfall.

 

Flexibelt system

 • Passar bassänger upp till 70 x 12 m
 • Enkel att montera och driftsätta
 • Kan kompletteras med ytskrapa
 • Kan användas i dubbelbottnade
  bassänger

Låga kostnader

 • Låg livscykelkostnad p.g.a. låga investerings- och driftkostnader
 • Låg energiförbrukning och hög driftsäkerhet p.g.a. få rörliga delar
 • Mycket låga underhållskostnader
 • Livslängd på över 20 år
Designfördelar
 • Enkel och driftsäker konstruktion
 • Neutralt avvägda skrapblad för minimalt slitage
 • Speciellt utvecklad draglina i Dyneema för bästa livslängd
 • Momentbrytande överlastskydd skyddar utrustningen