LACKEBY LINDRIVET KRATTGALLER WBS

Galler för djupa och breda kanaler med begränsad takhöjd

Lackeby Lindrivet krattgaller är ett vajerdrivet grovgaller konstruerat för installation i djupa och breda kanaler och mycket lämpat för installation där takhöjder är begränsade eftersom gallrets totalhöjd är låg i förhållande till andra galler på marknaden. Gallret är helt inklätt och kan levereras komplett med automatikskåp.

Fördelar med Lackeby Lindrivet krattgaller
  • Klarar obegränsat kanal- och vattendjup Kan levereras för kanalbredder upp till 3 meter

  • Robust konstruktion som är okänslig för sand och grova föroreningar

  • Lämplig för installation i nya och befintliga anläggningar eftersom erforderlig installationshöjd är väsentlig lägre än hos andra alternativ på marknaden, vilket ger en låg total investeringskostnad

  • Vajerdrivet krattgaller med få rörliga delar

  • Låg drift- och underhållskostnad

Allmänt

Renset som fastnar på stavarna transporteras upp av krattan. En automatisk avskrapare rensar krattan. Höjning och sänkning av krattan sker med wire och krattans anläggningstryck styrs av ett hydrauliskt manöverdon. Krattan styrs av glidplattor längs en arm som sitter i en balkkonstruktion. Inga rörliga delar utöver krattan kommer i kontakt med vätskan. Armen är ledad i ramens övre del. Ramen är tillverkad i styv stålplåt och helt inklädd i syfte att undvika olyckor.

Drivning

Höjning och sänkning av krattan utförs av lintrumma, drivenhet och gränslägesbrytare. Armens rörelser styrs av hydraulik. Cylindern aktiveras av en hydraulisk enhet med tank, pump, filter, ventil och tryckmätare. Överlastskydd ingår. Hydraulkolven är montera på ett sätt som underlättar service och underhåll.

Automatik

Lackeby Lindrivet krattgaller kan levereras med automatikskåp för helt automatisk körning. Det är försett med Hand-O-Auto väljare, säkringar, reläer och indikationslampor. Automatikskåpet kan också förses med tidrelä och nivåmätare.

Lackeby Lindrivet krattgaller, S:t Petersburg