LACKEBY MOTTAGNINGSFICKA RU

Tar emot och transporterar alla typer av material

Lackeby Mottagningsficka används för mottagning, homogenisering samt vidaretransport av avfall. Designen bygger på vår breda erfarenhet av transport av alla typer av material. Mottagningsfickans design anpassas alltid efter kundens behov, mottaget media samt de fordon som tippar avfallet.
Funktion

Avfallet tippas ner i fickan. Luckan som ska förhindra olyckor samt lukt stängs automatiskt vilket ger signal till skruvarna i botten av fickan att påbörja homogeniseringsfasen. Skruvarna matar avfallet bakåt i fickan för att se till att innehållet mixas ordentligt.

Skruvar och drivenheter dimensioneras för det tuffaste avfallet som ska in i processen för att undvika stopp under homogeniseringen. Vid behov kan även vattenspolning integreras för att erhålla en bättre miljö samt säkrare drift. Efter homogeniseringen transporteras avfallet vidare till efterföljande steg med hjälp av en integrerad transportör.

Konstruktion

Lackeby Mottagningsficka är konstruerad för att klara tuffa avfall. Flera individuellt drivna bottenskruvar i kolstål garanterar en god mixning av allt avfall. Mottagningsfickan som tillverkas i rostfritt eller syrafast material anpassas efter kundens volymkrav, utrymmesbegränsningar samt tippande fordon. Luckan är försedd med hydraulcylindrar för öppning och stängning.

Processfördelar
  • God omrörning genom reverserbara skruvar

  • Minimalt underhåll

  • Driftsäker

Applikationer
  • Alla typer av avfall som behöver mottagas och/eller homogeniseras innan vidare transport

Teknisk utformning
  • Robust konstruktion för att klara stora påfrestningar – Driftsäkerhet med flera elmotorer

  • Flera bottenskruvar – Stor utlastningskapacitet

  • Lucka – Specialbyggd integrerad lucka som anpassas till tippande fordon – Minimerande av stänk till omkringliggande lokal

  • Kundanpassad utformning – Effektivt utnyttjande av byggnad – Integrerad enhet med vidare transport av mediet

  • Material – Rostfritt eller syrafast – Spiralen av kolstål eller rostfritt stål