LACKEBY ROTO-SIEVE® EXTERNSLAMMOTTAGARE RSS

Högpresterande externslammottagning
med avskiljning i världsklass

När hög mottagningskapacitet, låga kostnader och tillförlitlighet prioriteras.

Hög driftsäkerhet, lång livslängd och låg energiförbrukning gör Lackeby Roto-Sieve® externslammottagare till en lönsam investering. Lösningen med automatisk flödesreglering och den invändigt matade siltrumman med cirkulär perforering säkerställer bästa möjliga mekaniska avskiljning av fibröst material som man vill undvika att få in i reningsverket och slamhanteringen. Den höga flödeskapaciteten möjliggör snabb tömning av externslammet. Förutom funktionen som externslammottagare kan enheten användas för by-pass och bräddvattenrening.

Vatten- och avloppsapplikationer

 • Externslammottagning 
 • Bräddvattenrening
 • By-pass rening

Hög prestanda

 • Hög tömningskapacitet och tillförlitlighet möjliggör tömning av bil med släp på ca 15 minuter.

 • Perforerad trumma med hög avskiljningsgrad p.g.a. trycklös separation.

 • Automatisk flödesreglering baserad på slaminnehåll ger optimala flöden.

 • Inga tätningar eller spalter som kan leda till genomsläpp, eftersom allt flöde passerar genom perforerade hål för att nå nedströms process.

Låga kostnader

 • Mer än 20 års livslängd.
 • Minimalt underhåll tack vare självrengörande konstruktion.
 • Få rörliga slitdelar som är lättillgängliga utan speciella lyftanordningar.
 • Låg energiförbrukning.
 • Låg spolvattenförbrukning bidrar till stora vattenbesparingar, jämfört med konkurrerande produkter.

Konstruktionsfördelar

 • Ingen ackumulerad stillastående vätska i enheten efter tömning innebär att luktproblem kraftigt reduceras eller helt elimineras.
 • Den avancerade remdriften med kolfiberrem eliminerar behovet av kugghjul. Det minskar underhållet avsevärt och förbättrar tillförlitligheten.
 • Helt fri från kedjedrift och invändig smörjning vilket bidrar till det minimala underhållet.
 • Stora och lätta inspektionsluckor av glasfiber ger snabb tillgång till trumsilens rörliga delar.

Modellprogram

Lackeby Roto-Sieve® externslammottagare RSS 24

Lackeby Roto-Sieve® externslammottagare RSS 36

Lackeby Roto-Sieve® externslammottagare RSS 48