LACKEBY ROTO-SIEVE® TRUMSIL RS

Högpresterande trumsil med avskiljningsteknik och tillförlitlighet i världsklass.

När hög prestanda, låga kostnader och hög tillförlitlighet prioriteras

Lackeby Roto-Sieve® trumsil är en högpresterande invändigt matad trumsil med självrengörande trumma. Trumsilen kan användas i många avloppsvattenreningsapplikationer där högeffektiv partikelseparation ska uppnås. Den självrengörande konstruktionen ger hög prestanda och minimerar underhållet. Med över 5500 enheter installerade globalt, är Lackeby Roto-Sieve® trumsil välkänd över hela världen för sin effektivitet, kvalitet och tillförlitlighet.

Vatten- och avloppsapplikationer

 • Primäravskiljning
 • Finavskiljning före membran
 • Externslammottagning
 • Slamsilning
 • Slamförtjockning
 • Rejektvattenrening

Industriapplikationer

 • Fågel, kött och fiskförädling
 • Frukt och grönsaker
 • Papper och massa
 • Dryck (öl, vin, juice)
 • Mejeriprodukter
 • Glasfiber
 • Återvinning (bl.a. plast och metall)
 • Slamsilning

Hög prestanda

 • Perforerad trumma med hög avskiljningsgrad p.g.a. trycklös separation.

 • Inget behov av uppströms avskiljning före trumsilen.

 • Inga tätningar eller spalter som kan leda till genomsläpp, eftersom allt flöde passerar genom perforerade hål för att nå nedströms process.

 • Hög kapacitet och avskiljningsgrad på liten yta.

Låga kostnader

 • Mer än 20 års livslängd.

 • Minimalt underhåll tack vare självrengörande konstruktion.

 • Få rörliga slitdelar som är lättillgängliga utan speciella lyftanordningar.

 • Låg energiförbrukning.

 • Låg spolvattenförbrukning bidrar till stora vattenbesparingar, jämfört med konkurrerande produkter.

Konstruktionsfördelar

 • Trumsilen med minst antal rörliga delar på marknaden.

 • Den avancerade remdriften med rem av kolfiber eliminerar behovet av kugghjul. Det minskar underhållet avsevärt och förbättrar tillförlitligheten.

 • Helt fri från kedjedrift och invändig smörjning vilket bidrar till det minimala underhållet.

 • Stora och lätta inspektionsluckor av glasfiber ger snabb tillgång till trumsilens rörliga delar.

Modellprogram