LACKEBY SANDAVSKILJARE GC

Högpresterande avskiljning med kvalitet i världsklass

När hög effektivitet, tillförlitlighet och låga kostnader prioriteras.

Med sin höga tillförlitlighet, långa livstid och låga energiförbrukning är Lackebys Sandavskiljare definitivt en lönsam investering. Den är utvecklad för att avskilja sand eller andra typer av tunga partiklar. Den robusta konstruktionen säkerställer hög tillförlitlighet och lång teknisk livstid samtidigt som behovet av underhåll är minimalt.

Applikationer

 • Sandavskiljning (kommuner)

 • Avskiljning av alla typer av partiklar med
  hög densitet från process och avloppsvatten (Industri).

Hög prestanda

 • Effektiviserar separationen av fast material

 • Maximerad avskiljning och avvattning

 • Minimerar underhållet.

Teknisk utformning

 • Robust konstruktion

 • Lång teknisk livslängd

 • Axellös skruvtransportör för utmatning av
  avskiljt material

 • Fri från lagring i bottenänden av
  transportören.

Anpassningsbar lösning

Som standard tillverkas sandavskiljaren i rostfritt- eller syrafast material. Den är utrustad med en axellös transportskruv, tillverkad i svart material, (standard) eller rostfritt material (option) i botten av tråget. Tråget är försett med slitjärn i Hardox eller med slitinlägg av Robalon. Alternativa slitinlägg är tillgängliga för specialapplikationer t.ex. starkt slitande material såsom i gruvindustrin eller vid metallåtervinning.

Funktion

Genom det toppmonterade inloppet leds det inkommande flödet till den vida delen av tråget. En vertikal plåt skapar ett jämnt laminärt flöde, vilket gör att det fasta materialet kan sedimentera. Utloppet är placerat i den smala delen av tråget, som är utrustat med breddningskanal för att minska risken för partikelflykt. Tråget har brant sluttande väggar för att undvika risken för valvbildning.
Det sedimenterade materialet transporteras ut med hjälp av en axellös spiral, med intermittent långsamtgående drift, för maximal avvattning. Den axellösa spiralen minskar behovet av underhåll då den inte har någon lagring i botten.