LACKEBY SKRUVPRESS SP

Lackeby Skruvpress är utvecklad och dimensionerad för mycket hård belastning och effektiv avvattning

Konstruktionen är baserad på lång erfarenhet samt underlättar och minimerar drift- och underhållsarbetet.
Funktion

Lackeby Skruvpress är en kombinerad renstvätt och press som tvättar och pressar rens från exempelvis ett fingaller eller en sil. Skruvpressen tillverkas i flera olika standardstorlekar för olika kapacitetsbehov.

Rens från ett fingaller eller en sil matas in i enheten med en transportör eller direkt från galler. Fekalierna sönderdelas med vätskestrålar och returneras tillbaka till systemet genom en perforerad plåt som rensas automatiskt. Det material som blir kvar tvättas ytterligare med vatten och komprimeras i en presszon innan det avlastas genom trågänden. Beroende på material uppnås en exceptionellt hög torrhalt, över 50%.

Konstruktion

Lackeby Skruvpress levereras med en spiral som är speciellt utformad av stål och med förstärkt ände på spiralen som ger lång livstid. Sönderdelning och tvättning av renset äger rum i en specialutformad tvättzon. Tvättzonens design i kombination med skruvens rotation ger en god tvättning med separation av fekalier från det kvarvarande, mer beständiga, renset.

Silplåten i vilken fekalierna avlägsnas har bågform och stor öppning i relation till sin yta. Silplåten har normalt 5 mm håldiameter. Rensning av hålen sker genom den roterande axellösa skruven.

Utloppet är försett med en press som ger en ytterst god reducering av volym och vatteninnehåll i renset. Pressens rejektutlopp är sammankopplad med fekalieutloppet.

Drivsystemet är dimensionerat för 24 timmars drift per dygn och axelgenomföringen är försedd med en effektiv tätning mot tråget.

Tekniska fördelar

  • Nyutvecklat spol och renssystem
  • Nyutvecklat system för effektiv avvattning av tråg
  • Ny design av genomlopp
  • Ny konstruktion av spiral
  • Säker drift
  • Robust konstruktion
  • Förenklat underhåll tack vare lättillgänglig inspektionslucka
Modeller och kapaciteter

Lackeby Skruvpress kan levereras i flera olika storlekar och levereras med renskapaciteter på 0,3-10,0 m3/h med ett TS-innehåll på 5-10% på inkommande rens.

Eftersom rensets sammansättning varierar kan det förväntas att den utgående TS-halten ligger i intervallet 35-55%.