LACKEBY SLAMFÖRTJOCKARSKRAPA GTS

Slamhantering med låga livscykelkostnader

När hög tillförlitlighet och låga investeringskostnader är ett krav

Lackeby Slamförtjockarskrapa är med sin enkla design ett naturligt val när ni behöver en robust enhet med hög tillförlitlighet till en låg investeringskostnad. Slamförtjockarskrapan ökar TS-halten i slammet och designen kan enkelt anpassas oberoende av slamtyp och bassängens storlek.

Lackeby har levererat Slamförtjockarskrapor till nöjda kunder över hela världen sedan 1975. Vi har lång erfarenhet och bred kunskap att optimera drivsystem med optimal balans mellan kapacitet och elförbrukning. Allt för att garantera lägsta möjliga livscykelkostnad.

Applikationer
 • Kommunala avloppsreningsverk

 • Vattenverk

 • Industriellt processvatten

Designfördelar
 • Robust, enkel och pålitlig design som är enkel att installera

 • Kundanpassad design för bästa prestanda i varje applikation

 • Direktdrift med tappväxelmotor

 • Lågt energibehov

 • Mekanisk överlastskydd skyddar utrustningen

 • Röraxeln kan användas som inloppsrör

Låga kostnader
 • Låg livscykelkostnad tack vare låga investerings- och driftskostnader

 • Låg energiförbrukning och hög tillförlitlighet på grund av få rörliga delar

 • Låga underhållskostnader

 • Livslängd normalt mer än 20 år