LACKEBY TRAVERSSKRAPA TGS

Traversskrapa för effektiv sandhantering

Lackeby Traversskrapa är en traversskrapa för rektangulära sandfångsbassänger som kan levereras i  följande två utföranden; 

1. Sandpumptravers konstruerad för kontinuerlig uppfordring av sand under rörelse i båda riktningarna.

2. Sandskrapa konstruerad för att föra sanden längs botten i vattnets riktning till bassängens kortsida.

Fördelar med Lackeby Traversskrapa
  • Driftsäker design

  • Flexibel lösning

  • Kan levereras med kuggstångsdrift för att undvika att skrapan slirar

  • Vattendränkta delar levereras i rostfritt stål.

Lackeby Traversskrapa, Simsholmens ARV.

Beskrivning

Lackeby Traversskrapa är konstruerad för drift i ett rektangulärt sandfång och samlar där upp både sand och fett. Skrapan är anpassad för att kunna spänna över 1-3 sandfångsbassänger med i vardera änden en 2-hjulig drift, som löper längs en räls eller polyuretanhjul som löper på tankväggen. Fettuppsamling sker antingen vid inloppet- eller vid utloppet av bassängen. Skrapan körs normalt i automatikläge och är kontrollerad med en timer som styr gångtiden fram och tillbaka.

Leveransen inkluderar givare för skrapdrift fram/back som är placerade på en av vagnarna med drivenhet. Vid respektive ändläge står skrapan stilla i en tid som också är inställbar via timer. Skrapan kan även köras i manuellt läge.

Hemmapositionen för skrapan är normalt vid inloppet av sandfånget.

Drivenhet

Vardera ände av traversen är försedd med en drift, växellåda samt överlastskydd. Skapans hastighet är c:a 2,4 m/min.

Strömförsörjning

Lackeby Traversskrapa förses med ström via en flatkabel som löper i avsedd bana, monterad längs med utsidan av bassängen. I vissa fall kan kabeln löpa i en fjäderbelastad trumma alternativt elmotor.

Automatik

Lackeby Traversskrapa kan levereras med elutrustning för styrning av skrapmekanismen

1. Lackeby Traversskrapa – Sandpumptravers Skrapan är försedd med en dränkbar pump för uppumpning samt en ytskrapa för uppsamling av fett.

2. Lackeby Traversskrapa – Sandskrapa

För att uppnå tillräckligt stor kraft för att föra sanden till sandutloppet, är skrapan försedd med drivenheter på båda sidor. Skrapan har dränkta skrapor för uppsamling av sand respektive fett.