LACKEBY VÄRMEVÄXLARE LUFT/VATTEN HAW

Maximal luftkylning och värmeåtervinning på minimal yta

När hög energieffektivitet och sänkta driftskostnader är ett krav

Lackeby luft/vatten värmeväxlare HAW är konstruerad för att effektivt återvinna värme  från ventilationsluft som produceras av blåsmaskiner i processindustrier och reningsverk.

Genom att återvinna värmen kan man drastiskt minska omkostnaderna för andra värmekrävande processer. Fallstudier har visat att återbetalningstiden är mindre än 1 år för många installationer med återvinningssystem.

Lackeby HAW håller underhållskostnaderna på minimal nivå. När tryckluftens temperatur sänks, förlängs livslängden på ventilationssystemens gummimembran i upp till 15 år.

Funktion

Den komprimerade luften som leds in i värmeväxlaren via
ventilationsröret, genom kylbatteriet där kylmediet cirkulerar,
återvinns genom effektiv värmeväxling.

Teknisk utformning

  • Robust och kompakt konstruktion för axiell montering på ventilationsröret
  • Konstruerad för temperaturer upp till
    200 °C
  • Som standard tillverkas värmeväxlaren i
    rostfritt stål med slingor i koppar

Processfördelar

  • Effektiv värmeåtervinning från ventilationsluft
  • Förlänger livslängden på gummimembran och minskar underhållskostnaderna
  • Snabb återbetalningstid på investeringen