LACKEBY VÄRMEVÄXLARE SLAM/VATTEN HSW

Hög värmeöverföringskapacitet på minimal yta

När hög prestanda, låga kostnader och bred kunskap prioriteras

Lackeby Värmeväxlare slam/vatten har en unik utformning som är konstruerad för maximal energiåtervinning från högviskösa medier. Tack vare de patenterade vändkamrarna kan vi erbjuda värmeväxlare med högsta möjliga värme- överföringskapacitet på minimal golvyta. Konstruktionen säkerställer att värme- eller kylsystemet körs med lägsta möjliga belastning för att hålla driftskostnaderna på minimal nivå.

Slamapplikationer

  • Direkt uppvärmning eller kylning av rå- eller rötslam på frammatningsledningen.

  • Värmning och/eller kylning av rötat eller pastöriserat slam via cirkulation.

  • Energiåtervinning från uppvärmt slam.

Avloppsapplikationer
  • Kylning av avloppsvatten, t.ex. i biologiska bassänger.

  • Energiåtervinning från utgående avloppsvattenledning.

Lackeby Värmeväxlare slam/vatten

Lackebys modulbyggda slam/vatten värmeväxlare är kompakt, lättinstallerad och kräver minimalt med underhåll. De cirkulära slamkanalerna säkerställer att även stora partiklar kan hanteras utan risk för igensättning. Den innovativa konstruktionen med patenterade vändkammare ger en effektiv värmeöverföring med låga tryckförluster och därmed lägsta möjliga underhållsbehov.

Slam/slam-installation ger grön energi

Genom att koppla samman två slam/vatten värmeväxlare med en gemensam vattenkrets kan vi återvinna redan tillförd energi för förvärmning av slam tidigare i processen. Konstruktionen eliminerar också risken för att mediet kontamineras, vilket bidrar till ökad flexibilitet och optimal drift.