Slide

Egen tillverkning säkrar kvaliteten och skapar synergier.

All vår tillverkning sker vid Lackebys produktionsanläggning i Kalmar. Här arbetar ca 50 erfarna medarbetare med produktutveckling, tillverkning och försäljning. Produktionslokalen är unikt anpassad för högkvalitativ tillverkning av rostfria produkter och omfattar bla. en toppmodern maskinpark för laser- och vattenskärning, kantpressning, svetsning, robotsvetsning och montering. Vår betningsanläggning är uppgraderad enligt senaste tekniken för bästa arbetsmiljö och minsta miljöpåverkan.

Sinne för detaljer, miljö och vatten.

I vår vattenskärningsmaskin tillverkar vi detaljer med hög precision. Metoden är både effektiv och miljövänlig eftersom det endast är sand och vatten som används i den energisnåla skärprocessen. För att göra metoden än mer miljövänlig, har vi investerat i en avvattningsanläggning med automatiserad avskiljning och utlastning av förbrukad sand. Det bidrar bland annat till minskade hanteringskostnader och bättre arbetsmiljö.

Tidskrävande jobb utförs av robotar.

Vår linje med svetsrobotar används nästan uteslutande för att tillverka våra unika slamvärmeväxlare. En Lackeby slamvärmeväxlare består ofta av flera hundra meter svetsfog, vilket är ett tidskrävande och monotont arbete. Tack vare robottekniken kan vi öka produktionskapaciteten samtidigt som vi säkrar kvaliteten och sparar vår värdefulla personals hälsa.

Vi brinner för att överträffa oss själva.

Vår ambition är att göra skillnad överallt där det är möjligt. En produkt från Lackeby är byggd för att arbeta i krävande miljöer och därför är det viktigt att den håller högsta tänkbara kvalitet, är konstruerad för att behöva minimalt med underhåll och bidrar till ett så litet klimatavtryck som möjligt.

Flexibilitet och anpassningar.

Våra produkter tillverkas av välutbildade och kvalitetsmedvetna medarbetare. Även om det vi tillverkar bygger på fastställda normer och ofta är standardiserade applikationer, har vi goda möjligheter att tillgodose kundspecifika önskemål. En samlad produktionsenhet gör att vi snabbt och enkelt kan ställa om produktionen för specialanpassningar.