Vissa projekt är mer speciella än andra

 

 

 

 

 
Som för ett par månader sedan då vi hade nöjet att leverera två Lackeby Roto-Sieve RS 24 till Pollestre reningsverk i södra Frankrike. Reningsverket hanterar avloppsvattnet från ca 10 000 personer och har nyligen bytt ut sina Kubota-membran efter 10 års användning. P.g.a lokala bestämmelser blev även kundens befintliga Lackeby Roto-Sieve trumsilar utbytta, trots att de knappt uppnått halva sin förväntade livslängd.
Funktionen med Lackeby Roto-Sieve trumsil i denna applikation är att effektivt avskilja rens och fibrer från avloppsvattnet och därmed skydda de känsliga membranen. Uppskattningsvis avskiljer trumsilarna ca 10 ton rens per år, vilket har en stor positiv inverkan på membranens livstid.

Vi är naturligtvis mycket stolta över fortsatt förtroende att serva och skydda reningsverket och speciellt genom att leverera Lackeby Roto-Sieve Trumsilar nr. 5000 och 5001 till detta ädla uppdrag.

OBS! Bilden är tagen innan installationen av nr. 5001.

Därmed är ännu en milstolpe uppnådd i Lackeby Roto-Sieve´s framgångsrika historia!