Slide

AKTUELLT

Vi brinner för utveckling och innovationer.

Lackeby utvecklar och tillverkar marknadsledande produkter inom vattenrening och värmeåtervinning för kommunala och industriella renings- och återvinningsprocesser. Verksamheten har alltid haft som mål att systematiskt arbeta efter att allt som tillverkas ska uppfylla eller överträffa gällande normer och kvalitetskrav och samtidigt bidra till så liten miljöpåverkan som möjligt.

Egen tillverkning säkrar kvaliteten och skapar synergier.

Vårt kontor och produktionsenhet ryms i en 10 000 kvadratmeter stor industrifastighet i centrala Kalmar. Här arbetar ca 50 erfarna medarbetare med produktutveckling, tillverkning och försäljning. Produktionslokalen är unikt anpassad för högkvalitativ tillverkning av rostfria produkter och omfattar bl.a. en toppmodern maskinpark för vattenskärning, kantpressning, svetsning, robotsvetsning och montering. Vår betningsanläggning är uppgraderad enligt senaste tekniken för bästa arbetsmiljö och minsta miljöpåverkan.

Vi vill skapa mervärden i komplexa processer.

Lackeby tillverkar och levererar produkter till kunder över hela världen.  Verksamheten är inte bara känd för att tillverka produkter som kännetecknas av hög tillförlitlighet med låga livscykelkostnader, utan också för att vi gärna bidrar med brett processkunnande. I våra case studies kan du ta del av vad andra har för erfarenheter från det vi tillverkar och levererar. 

Relationskapande värden.

Lackeby strävar alltid efter att bygga långsiktiga relationer med kunder, leverantörer och anställda samt vår omgivning. Genom att arbeta med ständiga förbättringar och investera i vårt miljö- och hållbarhetsarbete, kan vi förbättra dagens lösningar för en mer hållbar framtid.