Lackeby Flytande dekanter

Dekanter-DK_new

 

 

Lackeby Flytande dekanter är en egenutvecklade dekanter för SBR-anläggningar förenar en driftsäker lösning med en rad processmässiga fördelar. Dekantern uppfyller de krav på underhållsfri dekantering som ställs i moderna SBR-anläggningar.
.


filmikon pdfikon

Funktion

Lackeby Flytande dekanter bygger helt på gravitation och tryckdifferens. Dekanteringsröret, som flyter i bassängens ytskikt med hjälp av flytpontoner, har jämnt fördelade dekanteringshål för att skapa ett jämt flöde. Tack vare den flytande konstruktionen med dekanteringshålen placerade strax under ytan dekanteras alltid maximalt rent vatten. Dekanteringshålen är försedda med en automatisk och underhållsfri stängningsfunktion, som effektivt förhindrar slam från att tränga in i dekanteringsröret under luftning och omrörning. Det dekanterade vattnet leds ut genom ett flexibelt utloppsrör i bassängens vägg. Stängningsfunktionen styrs genom tryckförändringar i dekantern med hjälp av en ventil på utsidan av SBR-bassängen.

Konstruktion

Som standard tillverkas dekantern i rostfritt material eller syrafast material. Utloppsröret är försett med en flexibel koppling i nedre änden. Konstruktionen innefattar även stöd för dekantern vid tömning av SBR-bassängen. Lackeby Flytande dekanter kräver minimalt underhåll, eftersom den varken innehåller pumpar, ventiler eller elektriska drifter.

Teknisk utformning

Processfördelar

  • Flexibel anslutning i bassängen och en helt flytande konstruktion
  • Jämnt fördelade dekanteringshål, placerade längs med dekantern under vattenytan
  • Patenterad automatisk avstängningsfunktion baserad på gravitation och tryckdifferens
  • Fri från traditionella ventiler och pumpar
  • Rör sig obehindrat i vertikalled med maximalt avstånd till sedimenterat slam i dekanteringsprocessen
  • Dekanterar på betryggande avstånd från ytslammet
  • Skapar låg vattenhastighet utan risk för virvelbildning och slamflykt
  • Förhindrar oönskat slamintrång i utloppsröret
  • Minimerar behovet av underhåll och elektriska installationer
Event
Aktuellt

knapp-produkter

knapp-reservdelar

Integritetsinställningscenter