Lackeby Värmeväxlare slam/slam

Lackeby Heat Exchanger sludge/sludge

Lackeby Värmeväxlare slam/slam är en konfigurering av Lackeby Värmeväxlare slam/vatten. Den kombinerar nytänkande och 40 års branscherfarenhet och är utvecklad för de speciella krav som ställs vid värmeåtervinning ur hygieniserat eller rötat slam. Den unika patenterade konstruktionen ger en kompakt enhet med minimalt behov av underhåll.
.


filmikon pdfikon

Funktion

Värmeväxlarenhet slam/slam består av två värmeväxlare slam/vatten sammankopplade av en sluten vattenkrets. Detta skapar en kompakt enhet som är enkel att installera och minimerar installationsvolymen. Den slutna vattenkretsen mellan värmeväxlarna eliminerar risken för att rötat eller hygieniserat slam ska kontamineras av råslam. Cirkulära slamkanalerna ger stor genomsläppsvolym vilket ger lågt tryckfall och minimerar risken för igensättning. Inspektion, demontering och underhåll underlättas av att de patenterade vändkamrarna monteras på en gemensam fläns. Vändkamrarna ger även högre värmeöverföring genom att utjämna slammets temperaturprofil. Den kompakta konstruktionen baserad på modulprincipen och patenterade vändkammare ger låga driftskostnader. Det gör Lackeby Värmeväxlare slam/slam till en god investering.

Konstruktion

Lackeby Vämeväxlare slam/slam är en kompakt konstruktion med cirkulära slamkanaler omslutna av rektangulära vattenkretsar. Baserad på modulprincipen och patenterade vändkammare kan värmeväxlarenheten anpassas efter varje anläggnings unika förhållanden. Som standard tillverkas värmeväxlarenhet slam/slam i rostfritt material. Vattenkretsen med rör, pump och tryckkärl inkluderas normalt inte i Lackeby Products leverans.

Teknisk utformning

Processfördelar

 • Unik konstruktion framtagen för slam
 • Patenterad vändkammare
 • Kompakt enhet som är lätt att installera
 • Enkel inspektion och underhåll
 • Hög värmeöverföring
 • Stor genomsläppsvolym
 • Sluten vattenkrets mellan två separata värmeväxlare
 • Effektiviserar rötning och hygienisering
 • Utjämnar slammets temperaturprofil
 • Underlättar underhållet och eliminerar problemet med många flänsar och lösa kopplingar
 • Minimerar installationsvolymen
 • Minskar tryckförlusten
 • Minimerar risken för igensättning
 • Eliminerar risken för kontaminering av slam

Referenser

Lackeby har sedan 90-talet levererat över 700 st. Lackeby Värmeväxlare slam/vatten och slam/slam konfiguration till kommunala och industriella anläggningar över hela världen.

Event
Aktuellt

knapp-produkter

knapp-reservdelar

Integritetsinställningscenter