Lackeby Värmeväxlare slam/vatten

Lackeby Heat exchanger sw-2

Lackeby Värmeväxlare slam/vatten kombinerar nytänkande och 40 års branscherfarenhet. Den är utvecklad för att uppfylla de speciella krav som ställs vid uppvärmning och kylning av slam. Den unika patenterade konstruktionen ger en kompakt värmeväxlare med minimalt behov av underhåll.
.


filmikon pdfikon

Effektiv energioptimering

Lackeby Värmeväxlare slam/vatten har en unik utformning som är konstruerad
för maximal energiåtervinning från högviskösa medier. Tack vare de patenterade
vändkamrarna kan vi erbjuda värmeväxlare med högsta möjliga värme-
överföringskapacitet på minimal golvyta. Konstruktionen säkerställer att
värme- eller kylsystemet körs med lägsta möjliga belastning för att hålla
driftskostnaderna på minimal nivå.

Fördelar

Lackebys modulbyggda slam/vatten värmeväxlare är kompakt, lättinstallerad och
kräver minimalt med underhåll. De cirkulära slamkanalerna säkerställer att även stora
partiklar kan hanteras utan risk för igensättning. Den innovativa konstruktionen med
patenterade vändkammare ger en effektiv värmeöverföring med låga
tryckförluster och därmed lägsta möjliga underhållsbehov.

Slamapplikationer

Avloppsapplikationer

  • Direkt uppvärmning eller kylning av rå- eller rötslam på frammatningsledningen.
    • Värmning och/eller kylning av rötat eller pastöriserat slam via cirkulation.
    • Energiåtervinning från uppvärmt slam
  • Kylning av avloppsvatten, t.ex. i biologiska bassänger.
  • Energiåtervinning från utgående
    avloppsvattenledning.
Event
Aktuellt

knapp-produkter

knapp-reservdelar

Integritetsinställningscenter