LACKEBY CENTRUMDRIVEN SLAMSKRAPA CDS

Slamhantering med många processfördelar och låga livscykelkostnader

Designfördelar
 • Ekonomiskt konkurrenskraftig
 • Driftsäker
 • Låga driftskostnader
 • Momentbrytande stag som bryter snabbt vid överlast
Ingående komponenter
 • Servicebrygga tillverkad av stål, rostfritt stål eller betong
 • Drivenhet med överbelastningsskydd och bärlager för skrapanordningen
 • Bottenlagerbussning och stödlagerstol för enheter upp till cirka 10m i diameter
 • Röraxel (eller drivbur för enheter över 25m tankdiameter)
 • Skraparmar med dragstänger för nivåjustering
 • Skrapor med gummiblad (när så behövs) för bassänggolv
 • Dessutom erfordras in och utloppssystem och om så önskas en flytslamavtappning

Drivenhet

Slamskrapans drivenhet för centrumdrivna skrapor finns tillängliga i många olika storlekar och är försedda med ett driftsäkert snabbstopp för överlast och bärlager eller kulvändkrans för att ta upp belastningen från skrapanordningens vikt.

Drivenheten är försedd med ett fjäderstag med gränslägesbrytare som ska anslutas i en håll-strömkrets för att stoppa motorn vid överbelastning.

Bärlagret är av sfärisk typ på enheter upp till cirka 10m i diameter med en vätskesmord bottenlagerbussning med bultmonterad lagerstol.

För skrapor från cirka 6 m i diameter kan drivenheten förses med kulvändkrans och inget bottenlager. Vid denna konstruktion kan drivenhetens vridmoment förorsaka tippkrafter på servicebryggan som skall beräknas från fall till fall.

Bärlagerplattan för drivenheten har ett fäste för överlastskyddet och är tillverks av stål samt fastskruvas till servicebryggan.

Skrapmekanism

Lackeby Centrumdriven slamskrapa har en skrapmekanism som är konstruerad med en roterande vertikal röraxel till vilken två skraparmar är anslutna. Som nämnts är mindre enheter försedda med ett övre bärlager av sfärisk typ och en vattensmord bussning och lagerstol som tar hand om radialkrafterna.

 1. Flytslamskrapa
 2. Drivenhet
 3. Röraxel
 4. Skraparm
 5. Skrapblad