LACKEBY KOLVPRESS PP

Förenar skruvpressens goda avvattningsförmåga med hydraulpressens möjlighet att transportera avvattnat material

Konstruktionen är baserad på lång erfarenhet och underlättar och minimerar
underhållsarbetet.

Funktion

Kolven i presshuset drivs framåt med hjälp av en snäck- eller flatväxelmotor och en trapetsgängad axel. En styrpinne monterad på kolven påverkar gränslägesbrytarna i båda ändar av kolvslaget. Med hjälp av den främre brytaren styrs kolvens vändpunkt antingen till en presszon med spalter för hög avvattning eller förbi spalterna om ett mindre torrt material önskas. Maximal avvattning kan åstadkommas genom att förlänga paustiden i presszonen. Extra brytare i ändlägena säkerställer att kolven inte går för långt ifall de ordinarie brytarna är ur funktion.

För att skapa det motstånd som krävs för avvattning ska kolvpressen anslutas till ett pressrör med lyfthöjd eller ett kort pressrör med justerbar
mottrycksanordning. Press- och spolvattnet avleds via ett fast monterat tråg under presshuset.

Teknisk utformning

  • Flexibelt drivsystem

  • Effektiv avvattningsförmåga

  • Kompakt konstruktion

  • Borstförsedd spiral vid dräneringen

  • Hög driftsäkerhet

Design

Lackeby Piston press is available in two models and manufactured as standard in stainless steel (1.4301) or (1.4436)

PP 200: Press housing with 200 mm diameter, hopper-opening 500×200 mm, motor power 1.1 kW, normal capacity 0.3-0.5 m3/h and an outgoing dry substance rated at approx. 25%.

PP 250: Press housing with 250 mm diameter, hopper-opening 400×250 mm, motor power 1.5 kW, normal capacity 0.5-0.7 m3/h and an outgoing dry substance rated at approx. 25%.

For special applications, Lackeby Piston press can be supplied with a range of motor powers to meet increased requirements for lifting height or capacity. Lackeby Products also manufactures and customises a number of practical accessories for Lackeby Piston press such as; discharge chutes, regulator cones, pressure pipes, spring-loaded counter forces, sack magazines and
electric control cabinets.