LACKEBY KOLVPRESS PP

Förenar skruvpressens goda avvattningsförmåga med hydraulpressens möjlighet att transportera avvattnat material

Konstruktionen är baserad på lång erfarenhet och underlättar och minimerar underhållsarbetet.

Funktion

Kolven i presshuset drivs framåt med hjälp av en snäck- eller flatväxelmotor och en trapetsgängad axel. En styrpinne monterad på kolven påverkar gränslägesbrytarna i båda ändar av kolvslaget. Med hjälp av den främre brytaren styrs kolvens vändpunkt antingen till en presszon med spalter för hög avvattning eller förbi spalterna om ett mindre torrt material önskas. Maximal avvattning kan åstadkommas genom att förlänga paustiden i presszonen. Extra brytare i ändlägena säkerställer att kolven inte går för långt ifall de ordinarie brytarna är ur funktion.

För att skapa det motstånd som krävs för avvattning, ska kolvpressen anslutas till ett pressrör med lyfthöjd eller ett kort pressrör med justerbar mottrycksanordning. Press- och spolvattnet avleds via ett fast monterat tråg under presshuset.

Teknisk utformning

  • Flexibelt drivsystem

  • Effektiv avvattningsförmåga

  • Kompakt konstruktion

  • Borstförsedd spiral vid dräneringen

  • Hög driftsäkerhet

Design

Lackeby Kolvpress finns i två modeller och tillverkas som standard i rostfritt stål (1.4301) alt. (1.4404)

PP 200: Pressdel med 200 mm diameter, inloppsöppning 500×200 mm, motor 1.1 kW, normalkapacitet 0.3-0.5 m3/h och utgående torrhalt ca 25%.

PP 250: Pressdel med 250 mm diameter, inloppsöppning 400×250 mm, motor 1.5 kW, normalkapacitet 0.5-0.7 m3/h och utgående torrhalt ca 25%.

För speciella applikationer kan Lackeby Kolvpress fås med olika motorer som tillval för ökad lyfthöjd eller ökad kapacitet. Dessutom finns flera tillbehör som tillval såsom t.ex. säckmagasin och styrskåp. 

 04