LACKEBY ROTO-SIEVE® SEPTIKENHET RSS

Högpresterande septikmottagning
och avskiljning i världsklass

När hög mottagningskapacitet, låga kostnader och tillförlitlighet prioriteras.

Hög driftsäkerhet, lång livslängd och låg energiförbrukning gör Lackeby Roto-Sieve® septikenhet till en utmärkt investering. Lösningen med automatisk flödesreglering och invändig inmatning av septikslammet i kombination med den cirkulära perforeringen i siltrumman säkerställer bästa möjliga mekaniska separation. Detta ger en överlägsen separering av oönskat, fibröst material som man vill undvika att få in i avloppsreningsverket eller slamhanteringen. Den höga flödeskapaciteten möjliggör snabb tömning av externslammet. Förutom funktionen som septikmottagare kan septikenheten användas för by-pass och/eller bräddvattenrening.

Vatten- och avloppsapplikationer

 • Septikmottagning (externslam)

 • Bräddvattenrening

 • By-pass rening

Hög prestanda

 • Hög tömningskapacitet och tillförlitlighet möjliggör tömning av bil med släp på ca 15 minuter.

 • Perforerad trumma med hög avskiljningsgrad p.g.a. trycklös separation.

 • Automatisk flödesreglering baserad på slaminnehåll ger optimala flöden.

 • Inga tätningar eller spalter som kan leda till genomsläpp, eftersom allt flöde passerar genom perforerade hål för att nå nedströms process.

Låga kostnader

 • Mer än 20 års livslängd.

 • Minimalt underhåll tack vare självrengörande konstruktion.

 • Få rörliga slitdelar som är lättillgängliga utan speciella Lyftanordningar.

 • Låg energiförbrukning.

 • Låg spolvattenförbrukning bidrar till stora vattenbesparingar, jämfört med konkurrerande produkter.

Konstruktionsfördelar

 • Ingen ackumulerad stillastående vätska i enheten efter tömning innebär att luktproblem kraftigt reduceras eller helt undviks.
 • Den avancerade remdriften med kolfiberrem eliminerar behovet av kugghjul. Det minskar underhållet avsevärt och förbättrar tillförlitligheten.
 • Helt fri från kedjedrift och invändig smörjning vilket bidrar till det minimala underhållet.
 • Stora och lätta inspektionsluckor av glasfiber ger snabb tillgång till trumsilens rörliga delar.

Modellprogram

Lackeby Roto-Sieve® septikenhet RSS 24

Lackeby Roto-Sieve® septikenhet RSS 36