LACKEBY VÄRMEVÄXLARE LUFT/VATTEN HAW

Hög värmeöverföringskapacitet på minimal yta

När hög energieffektivitet och sänkta driftskostnader är ett krav

Lackeby Products värmeväxlare luft/vatten är utvecklad för att öka livslängden på membranen i luftningsbassänger vid
exem­pel­vis avloppsreningsverk. Den återvinner även värme ur den trycksatta blåsluften, som kan användas för uppvärmning av ventilationsluft eller kranvatten.

Funktion

Den trycksatta luften strömmar in i värmeväxlaren axiellt med luftledningen. Efter att ha pressats mot en vägg i bortre delen av värmeväxlaren strömmar luften fritt mellan ett antal lager av ytförstorade kopparslingor i vilka kylvattnet cirkulerar. Luften leds förbi väggen i värmeväxlaren och sedan vidare i luftledningen.

Teknisk utformning
  • Effektiv sänkning av temperaturen på luft som passerar genom luftningsmembranen.

  • Fri luftström runt ytförstorade kopparslingor i vilka kylmedlet cirkulerar.

  • Axiell montering på luftledningen.

  • Koncentriskt arrangerat kylbatteri.

  • Flänsat utförande av mantel och gavel.

  • Robust konstruktion och kompakt utförande.

Processfördelar
  • Ökar livslängden på membranen och sänker därmed underhållskostnaderna

  • Minskar tryckfall och eliminerar känsligheten för igensättningar på luftsidan.

  • Förenklar installation i både nya och gamla anläggningar.

  • Förenklar demontering för fullständig inspektion och underhåll.

Relaterade länkar