Lackeby Trappgaller

Constep
Lackeby Trappgaller
(tidigare ConStep) är ett fingaller av typen trappstegsgaller avsett för avskiljning av fasta föroreningar i avloppsvatten och för installation i avloppsreningsverk eller pumpstationer. Konstruktionen är utförd i rostfritt stål och helt inkapslad.

Fördelar med Lackeby Trappgaller

  • Gallrets stora, öppna yta ger hög kapacitet per ytenhet och låg nivåförlust
  • Lugn transport av rensmattan säkrar god sileffekt
  • Självrensande fingaller varför spolning eller borste ej är nödvändig
  • Kan levereras för kanalbredder upp till 1600mm
  • Kan även installeras i mindre anläggningar och i ståltankar
  • Låga driftskostnader
  • Beskrivning

.


filmikon pdfikon

Allmänt

Lackeby Trappgaller är avsett för montage i kanaler eller ståltankar och har 440 till 1400 mm utvändig bredd. Det är helt inkapslat med Ø 100 mm evakuering och utformat så att ursparningar i betong ej är nödvändiga. Gallret leveras i en enhet för enkel installation på plats. Det övre stödet är ledat så att gallret kan vinklas upp för inspektion och underhåll. Lyftanordning för denna uppvinkling kan levereras som extra utrustning.

Lackeby Trappgaller består av fasta och rörliga tandformade stavar som är 2,5 mm tjocka. Varje stav är individuellt utbytbar. Varannan stav är monterad på en rörlig ram. Denna ram är ansluten via förbindelsearmar och axlar. Drivning av den rörliga ramen sker med hjälp av en växel . Stavarna lyfter upp gallerrenset i steg med en hastighet av 1,2 m/min. Alla delar utom standard maskinelement är tillverkade av rostfritt stål SS 304/316. Avståndet mellan stavarna, den s.k spaltvidden kan variera från 2, 3 eller 5 mm.
Gallret är helt inkapslat, med öppningsbara luckor för åtkomlighet vid service. Varje lucka kan förses med en induktiv givare, vilken via extern automatik bryter drivningen till gallret när luckan öppnas.

constep

Styrsystem

Lackeby Trappgaller är försett med ett vilogränsläge som är placerat på gallret och ett elektroniskt/mekaniskt överlastskydd ingår som standard i leveransen. Lackeby Trappgaller kan även levereras med vårt standardautomatikskåp för nivådifferensstyrning.

Övrigt

De flesta komponenter till Lackeby Trappgaller såsom växlar, lager, bussningar mm är av standardtillverkning och har följaktligen kort leveranstid. För att eliminera risk för korrosionsangrepp på armeringsjärn levereras kemankare i SS316.

Eventt
Aktuellt

knapp-produkter

knapp-reservdelar

Integritetsinställningscenter