Lackeby Slamförtjockarskrapa

Lackeby Slamförtjockarskrapa (tidigare ConThick) är en centrum alternativt periferidriven förtjockare avsedd för installation i slam- eller fiberförtjockare.

Fördelar med Lackeby Slamförtjockarskrapa

  • Ekonomiskt konkurrenskraftig
  • Goda referenser och driftserfarenheter
  • Driftsäker
  • Låga driftskostnader
  • Allmänt

Lackeby Slamförtjockarskrapa  har till uppgift att reducera vatteninnehållet i slammet. Normala värden efter förtjockning är 2 till 3 gångers reduktion av volymen eller motsvarande ökning av TS-innehållet i slammet. Normalt TS-innehåll efter förtjockning är c:a 6-8% för primärslam och 2-3% för biologiskt slam.

Princip

Grundprincipen med Lackeby Slamförtjockarskrapa är att de vertikala skraparmarna komprimerar slammet. Vattnet pressas därmed ur slammet och rör sig uppåt.

Skrapverket för slammet inåt centrum av förtjockaren varifrån det avlägsnas för ytterligare behandling.

Det separerade vattnet passerar en utloppsränna i periferin av tanken och transporteras därifrån till inloppet av verket för behandling.

Drift

Lackeby Slamförtjockarskrapa kan drivas kontinuerligt eller intermittent och överlastskyddet samt drivenheten skall installeras i en håll-strömkrets för att stoppa motorn vid överbelastning. En signal kan installeras för att ge en signal till önskat elskåp eller styrenhet.

Design

Lackeby Slamförtjockarskrapa är konstruerad med en drift med växellåda, en vertical röraxel och supportkonsoler för förtjockningsarmarna samt för skrapbladen. Formen och dimensioneringen av axeln, konsolerna samt skrapbladen är utformad för att ge så hög slamhalt som möjligt.

Drivenheten är försedd med ett lager som konstruerats för den totala lasten. Drivenheten är även försedd med ett snabbverkande överlastskydd med gränslägesbrytare som bryter strömmen vid en eventuell överbelastning.

I de flesta fall förses axeln med ett stödlager i botten på tanken. Gångbryggan kan vara konstruerad av stål eller betong. En dämpcylinder är placerat vid inloppet i centrum av tanken för att utjämna flödet och en utloppsränna är installerad I periferin av tanken så att det utgående vattnet fördelas jämnt.

Eventt
Aktuellt

knapp-produkter

knapp-reservdelar

Integritetsinställningscenter