Lackeby Roto-Sieve septikenhet

RSS 24

Hög driftsäkerhet, lång livslängd och låg energiförbrukning gör Lackeby Roto-Sieve® septikenhet till en utmärkt investering för externslammottagning. Lösningen med automatisk flödesreglering och invändig inmatning av septikslammet i kombination med den cirkulära perforeringen i siltrumman säkerställer bästa möjliga mekaniska separation. Detta ger en överlägsen separering av oönskat fibröst material som man vill undvika att få in i avloppsreningsverket eller slamhanteringen. Den höga flödeskapaciteten möjliggör snabb tömning av externslammet. Förutom funktionen som septikmottagare så kan septikenheten användas för by-pass och/eller bräddvattenrening.
.


filmikon pdfikon

Hög prestanda

Konstruktionsfördelar

 • Hög tömningskapacitet och tillförlit-
  lighet möjliggör tömning av bil med
  släp på ca 15 minuter.
 • Perforerad trumma med hög
  avskiljningsgrad p.g.a. trycklös
  separation.
 • Automatisk flödesreglering baserad
  på slaminnehåll ger optimala flöden.
 • Inga tätningar eller spalter som kan
  leda till genomsläpp, eftersom allt
  flöde passerar genom perforerade
  hål för att nå nedströms process.
 • Ingen ackumulerad stillastående vätska
  i enheten efter tömning vilket leder till att
  luktproblem kraftig reduceras eller helt
  undviks.
 • Den avancerade remdriften med rem av
  kolfiber eliminerar behovet av kugghjul.
  Det minskar underhållet avsevärt och
  förbättrar tillförlitligheten.
 • Helt fri från kedjedrift och invändig
  smörjning vilket bidrar till det minimala
  underhållet.
 • Stora och lätta inspektionsluckor av
  glasfiber ger snabb tillgång till trumsilens
  rörliga delar.

 

Eventt
Aktuellt

knapp-produkter

knapp-reservdelar

Integritetsinställningscenter